ارتباط با شركتيادداشت مدير عاملرويدادها و اخبارطرح‌هاي آيندهخدمات مادرباره شركتصفحه اول

با استناد به بند 2 از ماده 2 قانون تجارت، تصدي به حمل و نقل یک فعالیت تجاری محسوب می‌گردد،  لذا از نظر حقوقی مسؤولیت و تعهدات شرکت و مدیران آن تابع قانون تجارت (مواد 377 الی 394) و همچنین شرایط عمومی حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالا (شورای عالی هماهنگی ترابری کشور) خواهد بود.

اما نظر به اینکه انجام عملیات حمل و نقل مستلزم صدور بارنامه بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه است و تکمیل کلیه نسخه‌ها و مندرجات آن توسط شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل الزامی است، علاوه بر صادرکنندگان بارنامه، متقاضیان آن اعم از فرستندگان و گیرندگان و یا رانندگان نیز می‌بایستی مقررات حاکم و ناشی از آن را رعایت نمایند. برخي از مقررات از اين قرار است:

مقررات مربوط به صادرکنندگان (شرکت یا مؤسسه حمل و نقل)

1)  تنظیم و یا تکمیل مندرجات بارنامه، به ویژه لحاظ نمودن کرایه حمل برابر قرارداد حمل؛

2)  صدور بارنامه از مبدأ  قانونی شرکت به سایر نقاط کشور؛

3)  اخذ پروانه عبور برای بارهای ترافیکی و نیز صدور بارنامه جهت آنان؛

4)  صدور بارنامه تحت پوشش بیمه مسؤولیت حمل (مسؤولیت مدنی حمل‌کنندگان)

 

نام کاربری

کلمه عبور