ارتباط با شركتيادداشت مدير عاملرويدادها و اخبارطرح‌هاي آيندهخدمات مادرباره شركتصفحه اول

1. حفظ جایگاه، اعتبار، خوشنامی و تعهدپذیری شرکت

2. پیاده سازی فرهنگ حمل و نقل نوین

3. کاهش زمان سفر با برنامه ریزی و استفاده از تکنولوژی برتر

4. مکانیزاسیون کامل کلیه فرایندها و مراحل انجام کار

5. نوسازی ناوگان اختصاصی و استفاده از کامیون های مدرن مطابق با آخرین استانداردهای جهانی

6. استفاده از سیستم ردیابی و پیگیری کامیون های اعزامی و محموله ها با دستگاه ماهواره ای (GPS)

7. انعقاد قرارداد متقابل با شرکتهای معتبر در سایر نقاط کشور و برنامه ریزی منظم حمل و نقل کالا

8. احتراز از رقابت ناسالم و غیرمنطقی

9. تقویت و بهسازی ترکیب نیروی انسانی شرکت

10. اخذ گواهی استاندارد خدمات

 

نام کاربری

کلمه عبور